Relacja z II debaty klubu Dialog i Rozwój

20 listopada 2015 r.

W Klubie Dialog i Rozwój odbyła się druga debata poświęcona tematowi

Rynek pracy i oczekiwania wobec absolwentów SGH – stan obecny i perspektywa 2050+

W debacie uczestniczyli: prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski, emerytowany rektor SGPiS, dr inż. Andrzej Cholewa, wiceprezes zarządu TRACK TEC S.A., mgr inż. Jaromir Jędras, senior HR Business Partner mBank, mgr Anna Kozińska, SGH, prof. dr hab. Wojciech Paprocki, mgr Daniel Wieteski, przewodniczący Samorządu Doktorantów oraz Michał Strzałkowski, przedstawiciel Samorządu Studentów.

Przebieg debaty jest dostępny w wersji video na tej stronie.

Dyskusja rozpoczęła się od konstatacji, że absolwent SGH powinien być przygotowany do pracy zawodowej przez 40 kolejnych lat. Prof. Z. Bosiakowski stwierdził na wstępie, że w SGPiS prowadzono badania naukowe dotyczące gospodarki rynkowej i podstawy teorii ekonomii odnoszącej się do funkcjonowania takiej gospodarki były przekazywane studentom. To spowodowało, że studenci przed 1989 r. otrzymali wystarczające wykształcenie, aby móc skutecznie i efektywnie zarządzać przedsiębiorstwami oraz gospodarką narodową w okresie transformacji ustrojowej w Polsce.

Dyr. J. Jędras zaznaczył, że w przedsiębiorstwach, a jednym z przykładów jest mBank, poszukiwani są kandydaci do pracy, którzy podczas rekrutacji wykazują się „twardymi kwalifikacjami”. Absolwenci legitymujący się dyplomem SGH traktowani są jako spełniający to kryterium. Natomiast w trakcie zdobywania doświadczenia zawodowego rozwój kariery zależy od umiejętności posługiwania się „miękkimi kwalifikacjami”. Dr inż. A. Cholewa wskazał, że optuje za kształtowaniem podczas studiów postaw: otwartości, uczciwości oraz determinacji w ustawicznym pozyskiwaniu wiedzy. Dyr. A. Kozińska odpowiedziała, że w SGH występuje świadomość jakie wymagania są stawiane absolwentom i właśnie im podporządkowany jest program nauczania.

M. Strzałkowski podkreślił, że studenci SGH są aktywni zawodowo odbywając studia dzienne i wielu z nich już podczas studiów I-go stopnia osiąga sukces komercyjny. Dodatkowo stwierdził, że kończenie studiów na licencjacie jest pułapką, gdyż szybciej uzyskuje się oczekiwany status zawodowy, ale później natrafia się na barierę dalszego rozwoju.

W ocenie mgr D. Wieteskiego studia doktoranckie powinny mieć dwa toki: akademicki, przeznaczony dla osób nastawionych na rozwój kariery naukowej oraz zawodowy, z którego mogliby korzystać studenci studiów III-go stopnia, którzy uzyskanie stopnia naukowego traktują jako wzbogacenie kariery zawodowej w praktyce gospodarczej.

Uwzględniając wyzwania przyszłości, którą dr inż. A. Cholewa określił jako „w ogóle nie dającą się przewidzieć”, M. Strzałkowski wskazał na wyzwanie dla młodych osób wkraczających do SGH, jakim jest konieczność wyboru kierunków studiów. Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów wynika, że podczas pierwszych dwóch semestrów znaczna część z nich dokonuje korekty pierwotnego wyboru. Studenci są nastawieni na odbycie trudnych studiów i cenią sobie, jeśli mogą opanować umiejętność rozwiązywania problemów.

W ostatniej fazie debaty prof. Z. Bosiakowski przywołał stwierdzenie, że środowisko uczelni tworzy wiedzę, a nie tylko się ją przekazuje, a aktywnymi uczestnikami tego procesu są doświadczeni naukowcy, młode kadry, a także studenci występujący w roli pierwszych recenzentów publikowanych wyników prac badawczych.

Najnowsze wpisy

Archiwa