Relacja z I debaty klubu Dialog i Rozwój

12 listopada 2015 r.

 

W Klubie Dialog i Rozwój odbyła się pierwsza debata poświęcona tematowi

Miejsce SGH wśród elitarnych uczelni europejskich.

W debacie uczestniczyli: prof. dr hab. Piotr Błędowski, prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski, emerytowany Rektor SGPiS, mgr Marta Dobrzycka, przedstawicielka Samorządu Doktorantów, prof. dr hab. Marek Garbicz, prof. dr hab. Kazimierz Kuciński, prof. dr hab. Wojciech Paprocki oraz Michał Strzałkowski, przedstawiciel Samorządu Studentów.

Przebieg debaty jest dostępny w wersji video na tej stronie.

W ocenie dyskutantów, nie ma wątpliwości, że środowisko studentów, doktorantów i pracowników SGH formułuje aspiracje tworzenia elity w społeczeństwie, wypełniając swe obowiązki słuchacza, nauczyciela i badacza, a także absolwenta kreującego swoją karierę w kraju i za granicą.

W swoich wypowiedziach prof. dr hab. Z. Bosiakowski wskazywał, w jaki sposób w SGH przed II wojną światową, a także w okresie powojennym, kształtowała się elita i na ile ówczesne zachowania mogą być naśladowane, aby uzyskiwać sukces we współczesnym świecie. Prof. dr hab. K. Kuciński nawiązując do eseju, który już został zamieszczony wśród Materiałów Klubu, podkreślał, że stawanie się elitą, a nie bycie nią, wymaga bezustannego wysiłku. W badaniach naukowych nie można się nastawiać wyłącznie na efekt ich komercjalizacji, a w związku z tym nie zawsze sukcesowi intelektualnemu studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych towarzyszą bezpośrednie pożytki ekonomiczne. Prof. dr hab. P. Błędowski wskazał na znaczenie kontaktów z partnerami zagranicznymi, głównie szkołami wyższymi i potencjalne korzyści dla rozwoju SGH wynikające ze współpracy międzynarodowej, zwłaszcza realizacji wspólnych programów badawczych. O szczególnej pozycji SGH w środowisku międzynarodowym mówił prof. dr hab. Marek Garbicz. W jego ocenie nasza Uczelnia powinna dążyć do uzyskania szczególnej kompetencji w zakresie problemów ekonomicznych i dylematów rozwojowych krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Dzięki takiej specjalizacji naukowej może stać się dodatkowo atrakcyjna dla zagranicznych studentów oraz partnerów w zakresie międzynarodowej współpracy akademickiej. Mgr Marta Dobrzycka podkreślała, że doktoranci stanowią cenny, acz niedostatecznie wykorzystywany, potencjał intelektualny Uczelni i to oni mogliby przyczyniać się istotnie do budowania pozycji SGH jako wiodącej ekonomicznej szkoły wyższej. Zwróciła też uwagę, że warunkiem budowania tej pozycji jest umiejętne i obopólnie korzystne nawiązanie trwałych relacji z praktyką gospodarczą, a zwłaszcza z kluczowymi podmiotami krajowego życia gospodarczego. Michał Strzałkowski stwierdził, że studentom również zależy na tym by ich Uczelnia była uznana jako miejsce, w którym dąży się do uzyskania wysokiej jakości edukacji i badań naukowych. Studenci mają świadomość, że wśród pracujących w SGH nauczycieli akademickich jest wielu mających nabyte na zagranicznych stażach doświadczenie dydaktyczne i badawcze, ale zdaniem studentów te kompetencje są niedostatecznie wykorzystywane ze względu na bariery strukturalne. Inicjator debaty prof. dr hab. Wojciech Paprocki wskazał na różne dostępne formy kształtowania pozycji SGH, a jako jedną z propozycji przedstawił ideę opracowywania „Nawigatora ekonomicznego SGH”. Bliższa prezentacja tej idei zostanie udostępniona w Materiałach Klubu.

Najnowsze wpisy

Archiwa